استوری

استوری اینستاگرام 60 ثانیه‌ای می‌شود.
استوری اینستاگرام 60 ثانیه‌ای می‌شود.

افزایش زمان استوری‌ها اینستاگرام در حال ارائه این قابلیت برای کاربران است که استوری های طولانی تر بدون وقفه آپلود کنند. درواقع وقتی استوری کمتر از 60 ثانیه ارسال می‌کنید، به بخش‌های 15 ثانیه ای تقسیم نمی‌شود. این شرکت اواخر سال گذشته آزمایش این تغییر را با کاربران منتخب آغاز کرد و اکنون آن را …

نویسنده رِدلیمو 2022/10/11 دسته‌بندی نشده