REDLIMOO QMSys Plus

پلتفرم +QMSys مجموعه از سیستم های کنترلی و تضمین کیفیت (بازرسی، ایزو و HSE)، سیستم های مدیریت منابع (تامین، بازرگانی، انبار و مدیریت وندور) و سیستم های هوشمند مدیریت پروژه است که بصورت All-in-One برای مدیریت هوشمند مجموعه های تولیدی، صنعتی و  پروژه های EPC-C بصورت اختصاصی برای شرکت ها طراحی می گردد.

محصول‌های مرتبط با REDLIMOO QMSys Plus